gambar kh hasyim asyari

Doa KH hasyim Asyari ini merupakan salah satu hal yang memotivasi kami untuk ikut ngurusi dan nguri-nguri  NU.

Alhamdulillah kami sangat tersanjung karena Allah memberi kepercayaan anugerah amanah untuk ikut menjadi bagian dari “santri-santri” yang ngurusi dan nguri-nguri Nahdlotul Ulama.
Kami yang di amanahi di kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

SUSUNAN PENGURUS  MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA
MASA KHIDMAH 2015 – 2020

Rois Syuriah MWC NU MAYONG

Mustasyar     :
KH. Shomhadi Sholeh
K. Thoifuri
KH. Amirul Wildan AH
K. Zahid Arafat
KH. Maslam

 

 

 

Syuriah     :
Rois               : Habib Abdullah Al Hindwan
Wk. Rois     : K. Muhammad Tahrir Nawawi
Wk. Rois     : K. Muklis Yasin
Wk. Rois     : K. Jamaludin Ahsan
Wk. Rois     : K. Nur Baidi
Katib             : K Ustukhri Fadlil, M.Pd.I
Wk. Katib   : Abdul Latif
Wk. Katib   : Muhammad Ni’amillah

A’wan    :
KH. Makhrus Ali
KH. Ali Dzikri
K. Saudi
KH. Samsul Ma’arif, MPd.I
KH. Masnan
KH. Kholil
K. Nur Maftukhum
K. Setiman Subkhan
K. Khodliri
K. Imam Syuhada’
K. Abdur Rohim

Tanfidziyyah  :
Ketua             : Mughis Nailufar, SPd.I, S.Pd, M.Pd
Wk. Ketua    : Aunur Rofiq, SH, MH
Wk. Ketua    : Drs. H. Mustaqim
Wk. Ketua    : Miftakhur Roqib, M. Si
Wk. Ketua    : Drs. KH. Abdul Qodir, M.Pd.I
Wk. Ketua    : M. Maskan, M.Si.
Wk. Ketua    : Syaifudin Zuhri, S.Pd.I
Wk. Ketua    : Drs. H. Ali Mas’udi, M.Pd
Wk. Ketua    : Drs. Alifi Kholil
Wk. Ketua    : Musa Ahmad, S.Ag, S.Pd
Wk. Ketua    : Arif Suharto, S.Pd.I
Sekretaris    : Ahmad Kholid, S.Ag, M.Pd
Wk Sekretaris : Zainuddin S. Pd
Wk Sekretaris : Nurus Soim, S.Pd.I
Bendahara         : H. Mudzofir
Wk Bendahara: H. Roziqin, SH
Wk Bendahara: Arif Jauhari, M.Pd

Pengurus MWC NU MAYONG

Pengurus Lembaga MWC NU Kecamatan Mayong Masa Khidmah 2015 – 2020

1    Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum

Ketua        :Wakhidullah, S.hI    081225459627    (pancur I)
Sekretaris    :Junaidi, SH, M.Kn            (Pelang)
Bendahara    :Bambang Budiyanto, SH, M.Kn            (Singorojo Wetan)
Anggota        :Khoirul Anwar                (Pelemkerep)

2    Lembaga Bahtsul Masail

Ketua        :Akhlis Mahbub, ST, MM    085290955955    (Singorojo Perum)
Sekretaris    :Ahmad Afif        085876423080    (Jebol)
Bendahara    :Aunur Rofiq                            (Mayonglor)

3    Lembaga Pewakafan dan Pertanahan

Ketua        :Drs. H. Jalal Suyuti, M.PdI            (Kuanyar)
Sekretaris    :Muhammad Shodiqin                    (Mayonglor)
Bendahara    :H. Nur Khozin        081325298536    (Jebol)
Anggota        :Mudzakir        085293183677    (Mayonglor)

4    Lembaga Pengembangan Pertanian (LP2NU)

Ketua        :Amin Santoso        081328259389    (Rajekwesi)
Sekretaris    :Hisyam, S.P                            (Singorojo)
Bendahara    :H. Muhammad Irkham                     (Pancur III)
Anggota        :Drs. Khanif        085225728829    (Pancur I)
H. Mutadli                            (Pancur I)
Drs. Subakir                            (Kuanyar)

5    Lembaga Ta’mir Masjid dan Musholla

Ketua        :KH. Shobirun                           (Pelemkerep)
Sekretaris    :Emil Rifqi        08122558615    (Pelemkerep)
Bendahara    :H. Zainuri                            (Pelemkerep)
Anggota        :Saiful Hakam        085290260009    (Pelemkerep)
:K. Mas’adi                            (Ngroto)
:Akhsin Aulia                            (
:Bisri Mustofa                            (Mayonglor)

6    Lembaga Jam’iyyatul Quro’ wal Huffadz (JQWH NU)

Ketua        :Zainul Falah, AH    081326112744    (Datar)
Sekretaris    :Tsamrotul Huda, AH    085274117599    (Pule)
Bendahara    :Hilman, AH, S.PdI    082326258699    (Kedungombo)

7    Lembaga Perekonomian

Ketua        :Syuhada’ Solikhin, M.EP 081326262668    (Pelang)
Sekretaris    :Abdi Munif, S.Pd    085257255475    (Singorojo Perum)
Bendahara    :Husni Mubarrok, ST                     (Pelemkerep)

8    Lembaga Pelaksana Kesehatan NU

Ketua        :H. Karsono, M.Kes    085866179618    (Singorojo Wetan)
Sekretaris    :H. Karyono, S.Kes    081325772502    (
Bendahara    :Panuju Hidayat, S.Kes                    (Kedungombo)

9    Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh

Ketua        :H. Rochmad                            (Mayonglor)
Sekretaris    :Musta’in Anas, S.Ag    085225919998    (Rajekwesi)
Bendahara    :Sumadi            081390613501     (Pelemkerep)
Anggota        :Suparjo                            (Mayonglor)
H. Darmaji                            (Mayonglor)

10    Lembaga Robithoh Ma’ahid Islami (RMI)

Ketua        :H. Abdul Qohar        085866791899    (Kedungombo)
Sekretaris    :Musabiq Ma’shum    085325298800    (Mayonglor)
Bendahara    :KH. Mahzum        081390400063    (Pelemkerep)

11    Lembaga Da’wah

Ketua        :Abdul Wakhid, S.PdI    085290012691    (Mayonglor)
Sekretaris    :Noor Wachid, S.PdI    081326259895    (Mayonglor)
Bendahara    :Mu’adzim, S.PdI                    (Pancur III)
Anggota        :Maslikhun, S.PdI    085291502644    (Buaran)

12    Lembaga Pendidikan Ma’arif

Ketua        :Muhammad Idris, S.PdI    085330645709    (Kedungombo)
Sekretaris    :Suhari, M.Pd                                    (
Bendahara    :Mukhsan        082221435267    (Mayonglor)

13    Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)

Ketua        :Mimbaruddin, S.PdI                    (Pancur II)
Sekretaris    :Hisyam Hambali, S.PdI                    (Pancur II)
Bendahara    :Syamsul Mu’arif, S.PdI                    (Pancur II)

14    Lembaga Beladiri (Pagar Nusa)

Ketua        :K. Nur Kholis                            (
Sekretaris    :Kuswono                            (Mayonglor)
Bendahara    :Aris Sukandar                            (Pelemkerep)
:Sumari                                    (Pelemkerep)
:Haryanto        081215680095    (Mayonglor)

15    Lembaga Ikatan Seni Hadrah Indonseia (ISHARI)

Ketua        :Abdur Rohman                            (                   )
Sekretaris    :Zainal Arwan                            (Pelemkerep)
Bendahara    :Joko Setiono, S.PdI                    (Pule)

16    Lembaga Kesekretariatan

Ketua        :Abdul Kholiq        081285723626    (Pelemkerep)
Sekretaris    :Aris Ariyanto, S.Pd                    (Mayonglor)
Bendahara    :Muhammad Said        085290555529    (Pelemkerep)
Anggota        :Suparman        085692366315     (Mayonglor)

17    Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK)

Ketua        :Hj. Nurikhah        081325991551    (Ngroto)
Sekretaris    :Yustina                            (Pelemkerep)
Bendahara    :Hj. Asmikhah        082137045588    (Mayonglor)
Anggota        :Marikha                            (Pancur I)

18    Lembaga Perencanaan Pembangunan

Ketua        :Haryanto, MM        081325746811    (Singorojo Perum)
Sekretaris    :Jalal, ST                            (Singorojo Wetan)
Bendahara    :Syaiful Huda, S.Ag                    (Jebol)

19    Lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH NU)

Ketua        :H. Maslikhan, SE, MH    08112907666    (Pelemkerep)
Sekretaris    :H. Zuhairuddin, S.PdI    081325213135    (Pelemkerep)
Bendahara    :H. Maskhan, M.Si    08122812068    (Mayonglor)
Anggota        :H. Haryanto, S.Ag

20    Lembaga Thoriqoh

Ketua        :KH. Maslam, S.Ag
Sekretaris    :Drs H. Mustaqim    085727219130    (Singorojo Kulon)
Bendahara    :H. Mudlofir        081225428298    (Pelemkerep)